Borsaya Kote Anonim Şirketlerin Sermaye Yapıları ile Borsa Performansları Arasındaki İlişki Üzerine Yapısal Bir Analiz


Omağ A.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2013

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2013
  • Publisher: Beta Basım Yayım Dağıtım
  • City: İstanbul