Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Yasaları İle Uygulamalarını İlişkilendirebilme Durumları: İndüksiyon Bobini


Duru M. K.

2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015, vol.1, no.1, pp.230

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.230

Abstract

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Yasaları İle Uygulamalarını İlişkilendirebilme Durumları: İndüksiyon Bobini

Günümüz okullarında bilim ve fen derslerindeki kapsam, öğretme- öğrenme sürecinde işlenirken kapsamın teorik alt yapısı sınıf ortamında geçildikten sonra ilgili kapsamla ilişkili uygulamalar deney etkinlikleri ile yapılır. Teori ve uygulama birleştirilerek bilimsel kanununun, ilkenin, durumun anlaşılırlığı artırılmaya çalışılır. Teorik bilginin anlamlandırılması, anlamalı öğrenilmesi için uygulama ve deneyin etkililiği birçok araştırma ile ortaya konulmuştur. Fizik derslerinde de kanun ve yasaların teorik ifadesi sınıf ortamında matematiksel işlemleri ile geçilerek ilgili uygulama ve deneyler pratiğe dökülür. Örneğin fizik dersinde ohm kanununun tanımı, matematiksel ifadesi, tanım ve matematiksel ifadeye ait bir örnek durumu veya problem sınıf ortamında öğrenilir. Ve bu dersi takiben ohm kanunu ile ilgili deney ve uygulama yapılarak, teorik bilgi ile uygulama arasında çift yönlü bir işleyişle ilgili yasa, kanun veya fiziksel durum anlamlandırılmaya, pekiştirilmeye çalışılır. Fizik dersi kapsamında bu ve benzeri örnekleri artırmak mümkündür. Bu çalışmada da Faraday Kanunu, Lenz kanunu ve bu kanunlara göre çalışan bir mekanizmaya sahip bir uygulama; Seyreltilmiş Gazlarda Deşarj: İndüksiyon Bobini; konu edilmiştir. Fizik dersinin işleyişinden örnek verdiğimiz yukarıdaki sürecin mevcut programımızda benimsenen bakış açısıyla araştırma ve sorgulayıcı tarzda yürütülmesi önerilmektedir. Çünkü araştırma ve sorgulama, öğrenenin zihninde inşa ettiği bilginin özümsenmesi, sahiplenilmesi ve anlamlandırılması hususunda önemli ve gereklidir. Bu çalışmada Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II ders kapsamında fizik laboratuvarı dersini alan fen bilgisi öğretmen adaylarının bazı fizik kanunlarını; Faraday Kanunu, Lenz Kanunu, İndüksiyon Bobini; anlama düzeyleri ve fiziksel kanun ile uygulamasını ilişkilendirebilme durumları ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının araştırmaya konu olan kanunları tanımlamada, açıklamada yetersiz oldukları ve bu kanunlarla ilgili uygulamadaki kanunun işleyişini doğru tespit edemedikleri, teori ile uygulamayı birleştiremedikleri, ilişkilendiremedikleri görülmüştür.