Komplike Olmayan Kuron Kırığı Sonrası Gelişen Eksternal Kök Rezorpsiyonunun Tedavisi: Olgu Sunumu


BOZKURT A. , DURHAN M. A. , AKYÜZ S. H.

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text