Bir Özel Danışmanlık Merkezine Başvuran Farklı Gelişim Gösteren Çocuklar ve Ailelerinin Profillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Şahsuvaroğlu N. T. , Konuk Ö., Yıldırım T., Demir S., Kechagia B.

24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.199

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.199

Abstract

Farklı gelişim; çocukluk çağı özürleri, çeşitli hastalıklar ve travma gibi pek çok nedenden kaynaklanmaktadır. Beraberinde getirdiği bu öznel durum ile başa çıkmanın yolu, iyi bir eğitim ve psikolojik destek sürecinin devamlılığının sağlanmasıdır. Aile de bu süreçte farklı gelişim gösteren çocuk kadar önemli ve zor bir rolü üstlenmektedir. Farklı gelişim gösteren çocuklar ve ailelerine verilen eğitim ve psikolojik destek hizmetleri özel eğitim alanının öncelikli konularından biri olmuştur. Son yıllarda hem özel hem de resmi özel eğitim kurumlarının açılmasıyla bu merkezlerde uygulanan eğitim ve verilen psikolojik destek hizmetlerinde de önemli bir artış olduğu gözlenmektedir. Bu çalışma, bir özel danışmanlık merkezine başvuran farklı gelişim gösteren çocuklar ve ailelerine ait demografik bilgileri, klinik özellikleri, yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik seviye gibi çeşitli değişkenler açısından incelemek ve bu değişkenlerin aileye ve çocuğa yansımalarını değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda tarama yöntemi ile desenlenen bu çalışmada bir özel danışmanlık merkezine 2009-2014 yılları arasında başvuran olguların başvuru dosyaları incelenmiştir. Elde edilen veriler alanyazın bağlamında ele alınıp tartışılmıştır.