Transkateter aort kapağı yerleştşrme operasyonu sonrası dolaşım arresti olgusunda ekstrakorporeal membran oksijenatörü ile kardiyopulmoner resüsitasyon deneyimimiz


ÇANKAYA B., BİLGİLİ B. , KOR B., BİRKAN Y. , KARARMAZ A.

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey