Pilonidal sinüs cerrahi tedavisinde primer onarım Karidakis ve Limberg flep uygulamalarının karşılaştırılması


YILDIZ Y., UĞURLU M. Ü. , ERGÜNER İ., ORUC T., BOYACIOGLU Z., CIFTCI A.

13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey