Birinci basamakta orta-ağır Seviyeli osteoartritli hastalarda oral kolşisin tedavisi: randomize, çift-kör, faz III klinik çalışma


SUR ÜNAL Ü., ÇİFÇİLİ S. S.

7. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Hatay, Turkey, 02 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: Yes