"Evde Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin Hizmete Yönelik Yaşadıkları: Niteliksel Bir Çalışma


Yıldız A., Kolaç N. , Manav G.

Turkiye Klinikleri, vol.2, no.3, pp.92, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Turkiye Klinikleri
  • Page Numbers: pp.92

Abstract

ÖZET
Amaç: Evde sağlık hizmetlerinde çalışan hemşirelerin yaşadığı güçlüklerin belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu niteliksel araştırma Mart-Nisan 2014 tarihleri arasında
İstanbul ili Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Anadolu Genel Sekreterliği'ne bağlı bir hastanenin evde bakım hizmetlerinde çalışan hemşireleri ile yapılmıştır. Odak grup görüşmelerine katılacak hemşirelerin seçiminde tipik durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. İki odak grup görüşmesi sonrası toplam dokuz hemşire araştırmaya katılmıştır. Yorumlayıcı, tematik analiz çerçevesi ile yapılan araştırma da veri analizi "söylem analizi" yöntemi kullanılmıştır. Veri analizinin ilk aşamasında ses kayıt cihazındaki tüm konuşmalar kelime kelime yazıya dönüştürülerek çözümlenmiştir. Daha sonra odak grup görüşmeleri sırasında tutulan gözlem notlarından da faydalanılarak çözümlemeler değerlendirilmiştir. Bulgular: Evde sağlık hizmeti sunan hemşirelerle yapılan odak grup görüşmeleri sonrasında; a) hizmete yönelik olumlu duygular ve b) hizmete yönelik olumsuz duygular olmak üzere iki ana kategori araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda altı ana tema ve 11 alt temaya ulaşılmıştır. Sonuç: Ülkemizde evde bakım uygulamalarında daha önceden "bakım" kavramında görev yapan hemşirelik hizmetleri bu yeni uygulamada sadece "hizmet" olarak gruplandırılarak sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırma sonucunda hemşirelerin olumlu ve olumsuz duygulanımlar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Evde sağlık hizmeti; hemşire; deneyimler