6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 18’inci Maddesinde Yer Alan “Seyirden Yasaklanma” ile “Seyirden Yasaklama Koruma Tedbirleri


Creative Commons License

Yaşar Y.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.1, pp.3-38, 2013 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.3-38

Abstract

Özet Bu çalışmamızda sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesini amaçlayan ve 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6222 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi detaylı biçimde incelenmiştir. Kanun koyucu 18’inci maddede hem “Seyirden yasaklanma” türünde bir güvenlik tedbiri hem de “seyirden yasaklama” türünde bir koruma tedbirine yer vermiştir. Çalışmamızda “Seyirden yasaklanma” türündeki güvenlik tedbiri ile “seyirden yasaklama” türündeki koruma tedbirlerinin hangi hallerde ve ne suretle uygulanacağı, bu tedbirlerin kanun koyucunun amacını gerçekleştirmeye elverişli enstrümanlar olup olmadığı irdelenmiştir. Çalışmada yer alan konular ayrıca, 17-18 Haziran 2013 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İşbirliği ile hazırlanan “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Çalıştayı”nda tarafımdan bildiri olarak sunulmuştur. Anahtar kelimeler: Sporda Şiddet ve Düzensizlik, 6222 Sayılı Kanun, seyirden yasaklanma, güvenlik tedbiri, seyirden yasaklama, koruma tedbiri. Absract In this study, the prevention of violence in sport and the irregularity will be examined in accordance with the Article 18 of the Law No. 6222 came (*) Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi. 4 MÜHF – HAD, C. 19, S. 1 into force on 14.04.2011. The Legislator has issued a type of security measures (banned from watching), also issued a type of protective measures (ban from watching) in the Article 18. In this study, a type of security measures (banned from watching) and a type of protective measures (ban from watching) will be examined in light of the following frame: These measures in what way will be implemented; Whether or not these measures in question are an effective way to achieving the goal of the legislator. This paper has been presented in the “Workshop on the Prevention of Violence and Disorder in Sports” held in 17-18 June 2013 and organized by the Ministry of Youth and Sports, the Ministry of Interior in connection with the High Council of Judges and Prosecutors. Key Words: Violence and Disorder in Sports, Law No. 6222, banned from the watching, security measure, ban from watching, protective measure.