Üniversite öğrencilerinde gözlemlenen psikolojik uyumsuzluk, olumlu gelecek beklentisi ve öz-yeterlilik algısı üzerine bir araştırma


TAŞTAN S. , Yüksel Z.

10th International Scientific Research Congress -Social and Educational Sciences, Ankara, Turkey, 11 April 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey