Bitkisel ürün-ilaç etkileşimlerinde eczacının rolü


ŞAHİN Y., TEZCAN S.

3. İVEK KONGRESİ, 26 - 29 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text