Evaluation of iatrogenic defects on contact teeth and composite restorations in approximal preparations of third year students in clinics and digital conditions. (3.sınıf öğrencilerinin aproksimal kavite preparasyonları sırasında kontakt dişlerde oluşan iatrojenik hasarların ve kompozit restorasyonların klinik ve dijital olarak değerlendirilmesi)


BİLGİN GÖÇMEN G. , KORKUT B. , TAĞTEKİN D. , YANIKOĞLU F., GÜNDAY M.

14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 15 - 18 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey