Dünyaya İlişkin Varsayımlar ve Özerklik Algısının Çalışanlarda Olumlu Sosyal Davranışlar ve Saldırganlık İle İlişkilerinin İncelenmesi Öz Belirleme ve Pozitif Yanılsamalar Kuramları Bağlamında Bir Değerlendirme


TAŞTAN S. , GÜÇEL C., İŞCİ E.

3. Örgütsel Davranış Kongresi, Tokat, Turkey, 6 - 07 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Tokat
  • Country: Turkey