Trifenilfosfin Koordinasyonlu Fosforesans/Fluoresans Karakterli Yeni Tip Iridium Bazlı Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi


SOYALTIN C., ÖZER M. , ÇUBUK S.

32.Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 September 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey