ÇOCUKLARDA SIRS SEPSİS VE FEBRİL NÖTROPENİDE SERUM UROKİNAZPLAZMİNOJEN AKTİVATÖR RESEPTÖR SUPAR PROKALSİTONİN PCT VE CREAKTİFPROTEİNİN CRP DİAGNOSTİK VE PROGNOSTİK DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI


ŞİRİNOĞLU M., SOYSAL A., CİNEL İ. H. , KEPENEKLİ KADAYİFCİ E. , KARAASLAN A., ÖZTÜRK M. N. , ...More

9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 5 - 08 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey