Eşzamanlı intradermal ve peritümöral radyokolloid enjeksiyon tekniğiyle erken ve geç dönemde sentinel lenf nodu saptanma oranları


FARSAKOĞLU Z., GÜLLÜOĞLU M. B. , DEDE F. , UĞURLU M. Ü. , ÖNEŞ T. , ERDİL T. Y. , ...More

8.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2005

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey