ÇOCUKLARDA KARBAPENEM DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BASİL KOLONİZASYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ TÜRKİYE DE YENİDOĞAN ÜNİTESİNDE NDM ÜRETEN ACİNEOBACTER BAUMANNİİ SAPTANMASI


KARAASLAN A., SOYSAL A., ALTINKANAT GELMEZ G. , KEPENEKLİ KADAYİFCİ E. , SÖYLETİR G., BAKIR M.

9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey