Yansıtıcı Düşünmenin Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Hazırlama Becerileri ve Becerileri Kullanma Sıklıklarına Etkisi


Creative Commons License

Özden B. , Önder A., Kabapınar Y.

İlköğretim Online, vol.14, pp.459-471, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : İlköğretim Online
  • Page Numbers: pp.459-471

Abstract

The purpose of this study was to determine the influence of reflective thinking practices on prospective teachers’ skills in preparation of the constructivist learning environment and frequencies of the their use of constructivist learning environment principles at the Teaching Practice Course II. Sixteen prospective teachers (eight female, eight male), taking the Teaching Practice II course in the Department of Elementary Education at Marmara University, participated in this study. The Embedded design, a mixed methods design, was used. At the beginning of the study, there was no significant difference between constructivist learning environment preparation skills of the prospective teachers in both experimental and control groups. At the end of the reflective thinking practices, there was a significant difference between experimental and control groups’ protest scores in relation to constructivist learning environment preparation skills’ favoring the prospective teachers in the experimental group. Analysis of the observations made during the implementation and it was observed that prospective teachers in the experimental group used the constructivist learning environment skills during teaching practice more often. 

Bu araştırma, yansıtıcı düşünme uygulamalarının sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamı hazırlama beceri düzeyleri ve bu becerileri kullanma sıklıkları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 16 sınıf öğretmeni adayının yer aldığı araştırmada iç içe karma desen kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama süreci başında öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamı hazırlama beceri düzeyleri arasında fark olmadığı belirlenmiştir. Yansıtıcı düşünme uygulamalarının sonunda uygulanan sontestlerin analizi ise deney grubunda yer alan öğretmen adaylarının daha yüksek yapılandırmacı öğrenme ortamı hazırlama beceri düzeyine sahip olduklarını göstermiştir. Aynı şekilde, uygulama süresince yapılan gözlemlerin analizi deney grubunda yer alan öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamı becerilerini öğretmenlik uygulaması süresince daha sık kullandıklarını göstermiştir.