Ortaokul Öğrencilerinin Doğrusal Denklem ve Eğim Kavramlarındaki Yanılgıları ve Kavram Yanılgılarında Süreklilik


Küpcü A. R. , İşçi P.

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi , Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.275-284

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.275-284

Abstract

Çalışmanın amacı ortaokul matematik dersi cebir öğrenme alanındaki doğrusal denklem ve eğim kavramları ile ilgili öğrencilerin yaşadığı zorluk ve kavram yanılgılarını belirlemek; öğrenme-öğretme etkinlikleri sonrasında baskın olarak devam eden yanılgıları ortaya koymaktır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden kesitsel tarama modeline uygun betimsel düzeydedir. Çalışma sekizinci sınıfa devam eden dört farklı grupla; birinci grup (G1) 30, ikinci grup (G2) 31, üçüncü (G3) ve dördüncü (G4) gruplar 28’er olmak üzere toplam 117 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Tüm gruplara “doğrusal denklemler” konusuna ait beş kazanım çerçevesinde dört farklı öğretim yöntemi ile öğretim gerçekleştirilmiştir. Veriler bu öğrenme-öğretme etkinlikleri öncesi ve sonrasında uygulanan ve araştırmacılar tarafından hazırlanan “Üç Aşamalı Kavram Yanılgıları Belirleme Testi”nden elde edilmiştir. Bu test toplam 34 olası kavram yanılgısı çerçevesinde hazırlanmış ve 16 sorudan oluşmuştur. Toplanan veriler tek yönlü anova testine göre ve testlerin ikinci ve üçüncü aşamasındaki cevaplara göre gruplardaki öğrencilerin mevcut kavram yanılgılarının çeşitliliği açısından değerlendirilmiştir. Buna göre ön testten tüm gruplarda altısı ortak toplam 19 tane; son testten üçü ortak toplam 7 kavram yanılgısı tespit edilmiştir. Bu sonuç kavram yanılgılarının oluşumunda öğrenci bireysel düşünmelerinin dikkate alınması gerektiğini ve kavramsal öğrenmede sadece kavram oluşturma değil kavram kazanma boyutunun da önemli olduğu gözlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin “tablo ile verilen doğrusal ilişkide eğimi y/x (iki değerin oranı) olarak düşünme”, “eksenleri kesen noktaları denklemde katsayı olarak düşünme” yanılgılarının öğretim sonrasında da baskın kaldığını göstermiştir.