İngilizce İlahiyat Programındaki Kur'an-ı Kerîm Derslerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Problemler (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)


Creative Commons License

Kızılaslan İ.

in: Türkiye'de Kur'ân ve Kıraat Eğitimi, Doç. Dr. Ahmet Gökdemir, Editor, İlahiyat, Ankara, pp.25-57, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: İlahiyat
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.25-57
  • Editors: Doç. Dr. Ahmet Gökdemir, Editor

Abstract

Bu makale, ilahiyat fakültesindeki “İngilizce İlahiyat Programı”nda işlenmekte olan “Kur’an Okuma ve Tecvîd” derslerinin muhtevasına ve eğitimin veriliş şekline dair konuları ele almayı amaçlamaktadır. Bizzat yabancı dilde eğitim vermek hususu tartışılır bir konu iken esas olarak Arapça eğitimine dayanan ilahiyat fakültelerindeki İngilizce İlahiyat Programı’ndaki Kur’an derslerinin İngilizce olarak işlenmesi ele alınmayı gerektiren bir konudur. Hâlihazırda birçok mezununu da vermiş olan bu program hem icrâcı akademisyenler hem de programa ciddi puanlar almak suretiyle katılan öğrenciler tarafından, asgarî bir değerlendirmeye tabi tutulacak kadar bir tecrübeye sahiptir. İşte bu çalışma, programın başladığı ilk yıllardan itibaren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İngilizce İlahiyat Programı’nda Kur’an dersleri vermekte olan bir akademisyenin, konuyu ele alışına şahitlik etmektedir.

İngilizce İlahiyat Programı’nın açılması ve devamının sağlanması oldukça önemlidir. Burada işlenen Kur’an dersleri de hem eğitimin verildiği zaman içerisinde hem de mezuniyet sonrasında talebelere ciddi katkıları olabilecek bir eğitim imkânıdır. Bu makale, artısı ve eksisiyle İngilizce İlahiyat Programı’nda işlenen Kur’an derslerinin serencamını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu çalışma, buradan mezun olmuş ve halen programda bulunan talebelerin konuyla ilgili değerlendirmelerini sunmaktadır.