Sıçanlarda Asetik Asit ile Oluşturulan Kolit Modelinde Gilaburu (Viburnum opulus L.) Meyve Ekstresinin Koruyucu ve İyileştirici Etkileri


ÖMEROĞLU YEL B. , ÇAM M. E. , YÜKSEL M. , ŞENER G. , LAÇİN B.

44.ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 1 - 04 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey