İnguinal herni operasyonlarında yapılan spinal anestezide lokal anestezik ajana opioid eklenmesinin hemodinami ve endokrin yanıt üzerine etkisi


SEVER İ., BİLGİLİ B. , AKGÜN N., KARAMAN M., ARIK CİSTİR A.

12. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, Turkey, 29 September - 02 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey