Yeni Ekonomi Düzeni ve Basılı Ürün Dağıtım Şirketlerinde Yeni Ekonomi Uygulamalarının Verimliliği arttırmadaki Rolü


SAYILGAN E.

Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslar arası Konferansı, 12 - 14 November 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text