Duchenne Musküler Distrofi DMD tipik klinik bulguları olan ve DMD geninde nonsense mutasyon saptanan olgu


TÜRKYILMAZ A., DELİL K. , GEÇKİNLİ B. B. , ŞİMŞEK H., SÖYLEMEZ M. A. , AVŞAR M. , ...More

11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Turkey, 24 - 27 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey