Karmaşık haritalamaya dayalı gözü kapalı görüntü ters evrişimi


Kara F., VURAL C.

Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, Turkey, 11 - 13 June 2007 identifier