Chronic Hepatitis C Prevalence, Genotype Distribution and Treatment Responses at Marmara University Pendik Training and Research Hospital Between 2014-2018


Ertürk Şengel B. , Başarı T. , Tükenmez Tigen E., Can Sarınoğlu R., Can B., Sili U. , ...More

ANKEM Dergisi, vol.34, no.1, pp.13-17, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.5222/ankem.2020.013
  • Title of Journal : ANKEM Dergisi
  • Page Numbers: pp.13-17

Abstract

Hepatitis C is a serious disease that is common in the world and may cause mortality. In this study, we aimed to determine frequency of HCV antibody, genotype distribution and treatment successes of the patients who were received treatment for chronic viral hepatitis C (HCV) in Marmara University Pendik Training and Research Hospital. Between January 2014 and December 2018, serum samples with HCV antibody requests were screened. HCV RNA test results and genotype distribution of reactive samples were evaluated. Permanent virologic response rates of patients receiving treatment are shown. HCV antibody was requested in 100,100 serum samples from 76,413 patients and was found positive in 1,808 (2,36 %) patients. HCV RNA test was performed in 1286 (71 %) reactive samples. HCV RNA was positive in 291 (23 %) of 1286 HCV antibody positive samples. Of those HCV RNA positive patients, 44 % were given treatment for HCV in the hospital. The most common genotype was 1b. Sustained virologic response at 24 weeks after the end of treatment was achieved in 87 % of patients. Although the virological success rates with antiviral treatment are satisfactory, the number of patients who still need to be diagnosed and eligible for treatment is quite high.

Hepatit C dünyada yaygın olarak görülen ve mortaliteye neden olabilen ciddi bir hastalıktır. Bu çalışmada Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastalarda anti-HCV seropozitiflik sıklığının ve kronik viral hepatit C (HCV) tanısı konarak tedavi verilen hastaların genotip dağılımları ile tedavi başarılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada retrospektif olarak Ocak 2014-Aralık 2018 tarihleri arasında anti-HCV istemi yapılan serum örnekleri taranmıştır. Reaktif bulunan örneklerin HCV RNA pozitiflikleri ile genotip dağılımları ve kronik HCV tanısı ile tedavi verilen hastaların kalıcı viral yanıt başarı oranları değerlendirilmiştir. Total 76,413 hastadan 100,100 serum örneğinde anti-HCV istemi yapılmış ve 1,808 (% 2,36) hastada pozitif bulunmuştur. Bu hastaların 1,286’sında (% 71) HCV RNA bakılmış ve 291 (% 23) hastada pozitif saptanmıştır. HCV RNA tespit edilen hastalarda 129’una (% 44) hastanemizde kronik HCV tanısı ile tedavi verilmiştir. En sık genotip 1b saptanmış olup, tedavi sonrası 24’üncü haftada kalıcı viral yanıt hastaların % 87’sinde elde edilmiştir. Sonuç olarak antiviral tedavi ile virolojik başarı oranları yüz güldürücü olsa da halen tanı ve tedavi alması gereken ancak tespit edilemeyen hasta sayısı da oldukça yüksektir.