Anayasa Mahkemesi’nin Devlet Mallarının Haczedilmezliği Hakkındaki Kararıyla İlgili İçtihat Notu


Aşık İ.

Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, no.20, pp.3-12, 2011 (Peer-Reviewed Journal)