Investigation of the Effects of Enamel Coating on Printing Parameters in Metal Offset Printing


Creative Commons License

Şimşeker O.

3. ULUSLARARASI BASIM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İSTANBUL TÜRKİYE, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.189-194

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.189-194
  • Marmara University Affiliated: Yes

Abstract

The surface color of the metal material prevents optimum contrast in printing. Enamel Coatings are applied to the surface in order to obtain the desired visual quality. Although this coated material provides the optimum contrast, there is insufficient source of its effect on other printing parameters. Enamels are the first layer printing surface materials containing titanium. As the optional colored ones are used, the white one is generally preferred to give whiteness to the floor. Enamel is applied to the metal surface to protect the metal, to create a smooth surface on it, to hold onto the ink is provided and good appearance. Enamel is applied to the metal surface thanks to the lacquer unit in the metal offset printing machines. With this study, the effects of enamel coating on printing parameters were tried to be revealed. For this purpose, both the raw material of the metal and enamel coated surfaces were printed on the same conditions with UV ink. Densite, gloss, L *, a *, b * values ​​were measured and compared. As a result of the study, it was observed that the coating not only had sufficient contrast but also had a positive effect on both density and L * a * b * values ​​and an effective increase in the print gloss value.

Metal malzemenin sahip olduğu yüzey rengi, baskılarda istenilen kontrastlığın elde edilmesini engellemektedir. İstenilen görsel kalitenin elde edilmesi için yüzeye Emaye Kaplamaları gerçekleştirilmektedir. Kaplaması gerçekleştirilmiş olan bu malzemenin istenilen kontrastlığı sağlamasına karşın, diğer baskı parametrelerine etkileri konusunda yeterince kaynağa ulaşılamamaktadır. Emayeler, içeriğinde titan bulunan ilk kat baskı yüzeyi malzemeleridir. İsteğe göre renkli olanları da kullanıldığı gibi genelde zemine beyazlık vermek amacıyla beyaz renkli olanı tercih edilir. Metal yüzeyine emaye sürülerek metalin korunması, üzerinde düzgün bir zemin oluşturulması, üzerine basılan mürekkebin tutunabilmesi ve iyi görünmesi sağlanır. Emaye metal ofset baskı makinelerinde yer alan lak ünitesi sayesinde metal yüzeyine sürülür. Yapılan bu çalışma ile Emaye Kaplamanın baskı parametrelerine etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla hem metalin ham hali hem de yüzeyine Emaye kaplanmış iki yüzey üzerine UV mürekkep ile aynı şartlarda baskılar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen baskılarda densite, parlaklık (gloss), L*,a*,b* değerleri ölçülerek karşılaştırma yapılmıştır. Çalışma sonucunda kaplamanın yeterli kontrastlık sağladığı gibi, hem densite hem de L*a*b* değerleri üzerinde pozitif yönde etki gösterdiği ve  baskı parlaklık (gloss) değerinde de etkin bir artış sağladığı gözlenmiştir.