Kurum Ürün Ve Marka İmajının Oluşmasında Popüler Kültürün Yeri Ve Önemi Çok Partili Dönemin Yükselen Sektörleri Üzerine Geçmişe Yönelik Bir İnceleme


SARUHAN R. Ş. C. , ÖZDEMİRCİ A.

11. Türkiye Yönetim Organizasyon Kongresi, Afyon, 2003., Turkey, 1 - 03 May 2003

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey