Deneysel hemorajik şok modelinde levosimendan ve noradrenalin etkilerinin karşılaştırılması


BİLGİLİ B. , GÜL F. , HACIOĞLU BAY H., KOCABAL N., ŞEHİRLİ Ü. S. , CİNEL İ. H.

17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 23 - 27 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey