Diabetes mellituslu hasta trombositlerinde Tyro 3 Axl ve Mer TAM reseptör sayıları


DAĞDEVİREN H., ÖZSAVCI D., BİNGÖL ÖZAKPINAR Ö., YANIKKAYA DEMİREL G., AYDIN H., KARTI S., ...More

8.Ulusal Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi, Turkey, 18 - 22 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: Yes