Geçici Koruma Statüsüne Sahip Suriyelilerin Çalışma Hakkı


Erkan M.

Türkiye’de Bulunan Suriyeliler’in Hukuki Statüsü, İstanbul, Turkey, 27 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: Yes

Abstract

“Uluslararası İşgücü Kanunu”’dur. Özel statülü yabancılar için özel düzenlemeler de yürürlüğe konulmuştur. Geçici koruma statüsü altında olan Suriyelilerin Türkiye’de çalışma hakları konusunda “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” 2016 yılının başında yürürlüğe girmiştir. İlgili Yönetmelik uyarınca, geçici koruma sağlanan yabancılar çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz ve çalıştırılamaz. Çalışma izni, bazı durumlarda çalışma izni muafiyeti, alınmadan çalıştırılan geçici koruma statüsündeki yabancılar için Uluslararası İşgücü Kanunu m. 23/f.5’te ifade edilen yaptırımlar uygulanır.  Türkiye’de var olan düzenlemeler geçici koruma altındaki yabancıların çalışma izinlerini düzenleme konusunda büyük ölçüde yeterlidir. Eksik olan husus, mevcut düzenlemelerin uygulanmamasıdır. Bu sebeple, geçici koruma statüsü altında bulunup Türkiye’de çalışan kişilerin büyük bir bölümü çalışma izni olmaksızın çalışmaktadırlar. Bu kişilerin çalışmalarını yasal hale getirmenin yolu 2016 yılında yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasıdır.”