Futbolcu, Kısa Ve Uzun Mesafe Atletlerde Anjiyotensin-1Dönüştüren Enzim (Ace) Gen Polimorfizminin Dağılımı“Distribution Of Angiotensin-1 Converting Enzyme (Ace)Insertion/Deletion In Soccer Players, Short And Long DistanceAthletes”


CANAN S., KAPICI S., ATEŞ Ö., KULAKSIZ H., AKKOÇ O., ULUCAN K.

15.ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey