Kronik Granülomatöz Hastalıkta Akan Hücre Ölçerde Belirlenen NADPH Oksidaz Enzim Aktivitesinin ve Alt Ünitelerinin Genotipi Öngörmede Rolü


Akçam B., Barış E., ÖĞÜLÜR İ., Kasap N., Bilgiç Eltan S., Başer D., ...More

XXV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey