Legal Consequences of Cancelled Endorsements on Negotiable Instruments


Baş K.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.26, no.1, pp.248-299, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Articles 686/1 and 790 of TCC provide that cancelled endorsements will be deemed not to be written, when determining the lawful holder of the instrument according to the series of endorsement. However, it is not sufficiently clear how an endorsement can be cancelled, who has the right to strike out it, what are requirements for a valid cancellation and what are the consequences of an unlawful cancellation. Addressing these questions are particularly important for revealing the substantive consequences of the cancellation of an endorsement which is, in essence, a legal transaction. On the other hand, whether the cancellation of an endorsement is valid from a substantive law perspective does not actually matter for determining whether the holder of the instrument is formally legitimate. This article therefore aims to discuss the requirements for a valid cancellation of an endorsement and its legal consequences from both substantive law and formal legitimation perspectives, through focusing on uncertainties and controversial points in this respect.

TTK m.686/1 ve m.790’da ciro silsilesine göre yetkili hamil belirlenirken çizilmiş ciroların yazılmamış sayılacağı düzenlenmiştir. Ancak ciro çiziminin şeklen nasıl yapılması gerektiği, kimlerin ciroyu çizebileceği ve geçerli bir ciro çiziminin şartlarının ve bu şartlara aykırılığın sonuçlarının neler olacağı konularında tam bir açıklık sağlanmamıştır. Bu hususların açıklığa kavuşturulması, özellikle bir hukuki işlem niteliğinde olan ciro çiziminin maddi hukuk alanındaki sonuçlarının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Buna karşılık ciro çiziminin maddi hukuk anlamındaki geçerliliği, şekli hak sahipliğinin incelenmesinde çok sınırlı bir işleve sahiptir. Bu makale de cironun çizilmesinin geçerlilik şartlarını ve maddi hukuk ile şekli inceleme açısından hüküm ve sonuçlarını, bu konudaki belirsizlikler ve tartışmalı hususlar üzerinde durarak ele almayı amaçlamaktadır.