İlköğretim Okullarında Görev Yapan Müzik ve Sınıf Öğretmenlerinin Belirli Gün ve Haftalara Yönelik İşlenen Müzik Dersi ile İlgili Görüşleri


Piji Küçük D. , Özdemir V.

Researcher: Social Sciences Studies (RSSS), vol.8, no.1, pp.1-19, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Researcher: Social Sciences Studies (RSSS)
  • Page Numbers: pp.1-19

Abstract

Bu araştırmada, ilköğretim okullarında görev yapan müzik ve sınıf öğretmenlerinin belirli gün ve haftalara yönelik işlenen müzik dersi ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline uygun olarak düzenlenen araştırmada, örneklemi İstanbul ilinde bulunan ilköğretim okullarında müzik ve sınıf öğretmeni olarak görev yapan toplam 195 kişi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, üç bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, müzik ve sınıf öğretmenlerinin, müzik dersini belirli gün ve haftalara yönelik işlemeyi yararlı buldukları, müzik öğretmenlerinin; belirli gün ve haftalara yönelik var olan şarkıları, müzikal yapıları bakımından kısmen uygun, sözleri bakımından ise uygun buldukları, sınıf öğretmenlerinin; belirli gün ve haftalara yönelik var olan şarkıların sözlerini, yöneldiği yaş grubu ve yöneldiği yaş grubunun sözcük dağarcığı bakımından kısmen uygun buldukları, kolay öğrenilebilir ve akılda kalıcı olmaları açısından uygun buldukları saptanmıştır. Müzik ve sınıf öğretmenleri, belirli gün ve haftalara yönelik işlenen müzik dersinin öğrencilerin yurt ve ulus sevgini artırmalarına, trafik kurallarına ve yasalara uyma sorumluluğu geliştirmelerine, tabiatı koruma konusunda daha bilinçli ve sorumluluk sahibi olmalarına genel anlamda katkı sağlayacağı yönünde görüş bildirmişlerdir. Müzik ve sınıf öğretmenlerinin, müzik dersinde en çok kutladıkları/andıkları belirli gün ve haftaların; Atatürk Haftası, Öğretmenler Günü, İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü, Şehitler Günü ve Anneler Günü olduğu saptanmıştır.