Memenin Apokrin Karsinomunda Hormon Reseptörleri ve Onkogenlerin Ekspresyonu


ERBARUT İ. , KAYA H. , BAŞARAN G., GÜLLÜOĞLU M. B.

17. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Turkey, 1 - 06 October 2004

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey