Yaşam, Özgürlük ve Mülkiyet - Yazılı Anayasacılığın Ortaya Çıkışı


Bozoklu M.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: On İki Levha Yayıncılık
  • City: İstanbul
  • Marmara University Affiliated: Yes

Abstract

Anayasa tartışmalarının daima sıcaklığını korumasına rağmen hem bir gelenek olarak Anglo-Sakson anayasacılığının hem de kavramsal olarak yazılı anayasacılığın ortaya çıkışının ülkemizde oldukça sınırlı sayıda çalışmaya konu olması akademi dünyası açısından önemli bir eksiklik. Halbuki yazılı anayasacılık gibi hukuk gelenekleri, onu oluşturan tarihi, siyasi, kültürel, dini veya felsefi bağlamlardan koparılarak soyut metinler üzerinden tartışıldıkça amaca matuf olmayan sonuçların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu eksikliğin giderilmesine katkı sunmak amacıyla kaleme alınan bu çalışmada, tarihin ilk yazılı anayasası olan Amerikan Anayasası'nın ortaya çıkışında etkili olan faktörler geniş bir çerçevede ele alınmıştır. Özellikle alışılmış liberal yaklaşımların aksine radikal dini hareketlerle birlikte güçlenen cumhuriyetçilik düşüncesinin ve bu düşünceye paralel olarak Britanya'dan tevarüs edilen hukuki ve siyasi özlemlerin, geleneklerin veya anlayışların müşterek olarak yazılı anayasacılığın tarihinde etkin olduğunu belirtmeliyiz.