Bazal Hücreli Karsinom ile Bazoskuamöz Karsinomun Morfolojik ve İmmünhistokimyasal Olarak Karşılaştırılması


FİLİNTE D. , AYRANCI G., ERBARUT İ. , KAYA H.

23. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 6 - 10 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey