Hasta ve Hasta Yakınlarının Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma


ZENGİN O.

Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 September 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey