Dünyaya ilişkin varsayımlar ve özerklik algısının çalışanlarda olumlu sosyal davranışlar ve saldırganlık ile ilişkilerinin incelenmesi Öz belirleme ve pozitif yanılsamalar kuramları bağlamında bir değerlendirme


TAŞTAN S. , Cem G., Emre İ.

3.Örgütsel Davranış Kongresi, Tokat, Turkey, 6 - 07 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Tokat
  • Country: Turkey