Synthesis and Characterization of Novel Dithiophosphonate and Ni(II) Complexes From Novel 2,4-bis(3-methoxytolyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide


Sağlam E. G. , Bulat E., Dal H.

33. Ulusal Kimya Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 7 - 09 October 2021, vol.1, pp.190

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Tekirdağ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.190

Abstract

Pertiyofosfonik asit anhidritlerinin ([(R-P(S)S)2)], R= aromatik/alifatik reaktifler) bilinen en iyi üyesi Lawesson bileşiği (LR); fosfor-kükürt bileşiklerinin sentezinde önemli bir başlangıç maddesidir (Van Zyl, 2000). Bu bileşiğe alternatif pertiyofosfonik asit anhidriti çalışmaları halen devam etmektedir (Thomsen,1990). Bu çalışmada fosfor-kükürt bileşiklerinin sentezinde başlangıç maddesi olarak kullanılmaya aday yeni bir pertiyofosfonik asit anhidriti (2,4-bis(3-metoksitolil)-1,3-dithia-2,4-difosfetan 2,4-disülfidi) sentezi gerçekleştirildi. Bu bileşiğin çeşitli alkollerle reaksiyonundan yeni ditiyofosfonik asitler ([HS2P(R)(ORn)]; Rn; R1=etil, R2=2-propil) sentezlendi. Bu asitler, amonyum tuzlarına ([NH4][S2P(R)(ORn)]) dönüştürüldü. Amonyum tuzlarının Ni(II) iyonuyla reaksiyonundan, yeni ditiyofosfonato nikel(II) kompleksleri ([Ni(S2P(R)(ORn))2]) sentezlendi. Ligandlar ve kompleksler; elementel analizi, ESI-MS, IR, 1D 1H, 13C, 31P NMR spektroskopileri yöntemi ve 2D HSQC teknikleri ile karakterize edildi. Pertiyofosfonik asit anhidritindeki 3-metoksitolilin yapısı, [NH4][S2P(R)(OR2)] bileşiğinin HSQC spektrumu yardımıyla tespit edilmiştir.