İslam Din Eğitiminin Hedefleri Açısından Çokkültürlülük ve Çokkültürcülükİslami Eğitim Anlayışında Çokkültürcü Yaklaşımların İmkanı


ALTAŞ N.

II. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VEKÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU, SAREJOVA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 May 2016, vol.2, pp.347-356

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: SAREJOVA
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Page Numbers: pp.347-356
  • Marmara University Affiliated: No