KRONİK DİYARESİ OLAN INFANTLARDA LACTOCOCCUS LACTIS SPP LACTIS İLEGELİŞEN ENFEKSİYONLAR ÜÇ OLGU SUNUMU


KARAASLAN A., SOYSAL A., KEPENEKLİ KADAYİFCİ E. , YAKUT N. , ÖCAL DEMİR S., AKKOÇ G., ...More

9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 5 - 08 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey