Darü’l -Hilafeti’lAliye Medreseleri ve Günümüz İlahiyat Fakültelerinin Program ve Amaçları Açısından Karşılaştırılması/Madrasas of Dar al-Hilafa alAliyya: A Comparison The Curriculum and Aims of Today’s Theology Faculties


ALTAŞ N., YÜRÜK T.

Türkiye'de İlahiyat Fakültelerinin Konumu ve Dini Bilginin Niteliği, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2009, pp.1-20

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-20
  • Marmara University Affiliated: No