Theileria annulata Enolaz Enziminin Uygun Stabilizatörler Kullanılarak Depolama Koşullarının Belirlenmesi


YAKARSÖNMEZ S., DANIŞ Ö. , MUTLU Ö. , YÜCE DURSUN B., AKBULUT E., BALIK D.

Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Turkey, 21 - 24 August 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey