Theileria annulata Enolaz Enziminin Uygun Stabilizatörler Kullanılarak Depolama Koşullarının Belirlenmesi


YAKARSÖNMEZ S., DANIŞ Ö., MUTLU Ö., YÜCE DURSUN B., AKBULUT E., BALIK D.

Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Turkey, 21 - 24 August 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: Yes