Ofis Çalışanlarında Metabolik Sendrom


Creative Commons License

Sezer Balcı A., Kolaç N. , Kaya E., Kara S., Erdoğan E.

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, vol.9, pp.50-57, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.5543/khd.2018.77598
  • Title of Journal : Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi
  • Page Numbers: pp.50-57

Abstract


ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı ofis çalışanlarında metabolik sendrom sıklığını belirlemektir.

Yöntemler: Tanımlayıcı-kesitsel tipteki araştırmanın evrenini Ocak 2017-Nisan 2017 arasında İstanbul'da özel bir banka

ve şirketin ofis çalışanları oluşturdu (n=1200). Bu evrenden anlamlılık düzeyi 0.05, %95 güven aralığında, örneklem

sayısı hesaplandı (n=344), ancak örneklemin %40.6’sına ulaşıldı (n=140). Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve NCEP-ATP III tanı

kriterleri ile toplandı. NCEP-ATP III tanı kriterleri için çalışanların kan basıncı, boy, kilo, bel çevresi ölçümleri yapıldı, trigliserid

düzeyi, HDL ve açlık kan şekeri değerini belirlemek için iş yeri sağlık ofisinde kanları alındı. Verilerin analizinde

tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama), ki kare testi kullanıldı.

Bulgular: Çalışanların %50’si kadın, %62.1’i evli, %52.9’unun eğitim düzeyi lisans ve üzeri, %22.9’unun kronik hastalığı

bulunmakta, %36.4’ü sigara kullanmakta, %42.9’u normal kilolu, %36.4’ü ise fazla kiloludur. Abdominal obezite oranı

kadınlarda %45.7, erkeklerde %28.6’di. Tüm çalışanlarda MetS sıklığı %18.6 olarak bulundu. Kadınlarda bu oran %17.1,

erkeklerde ise %20’di. MetS sıklığı evlilerde, kronik hastalığı olanlarda, 41-60 yaş arası olanlarda, masa başında günlük

çalışma süresi sekiz saat üzeri olanlarda istatistiksel  olarak anlamlı daha yüksekti (p<.05).

Sonuç: Sonuç olarak ofis çalışanlarında metabolik sendromun önlenmesi ve erken tanısı için işyerlerin de sağlığı

geliştirme programları oluşturulmalıdır.

Anahtar sözcükler: Metabolik sendrom; ofis çalışanlar; sağlık davranışları.