Toplumsal Cinsiyet Tutumu Ve Mutluluk Algısı Arasındaki Etkileşimin İstatistiksel Analizi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama


GİRAY S. , DUMLUDAĞ D. , GÖKDEMİR DUMLUDAĞ Ö., başcı b.

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, 11 - 13 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text