7226 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 1’İN ÇEK İBRAZ SÜRELERİNE ETKİSİ


Creative Commons License

Sarıkaya S. , Tuğsavul M.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.243-266, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.34246/ahbvuhfd.871078
  • Title of Journal : Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.243-266

Abstract

After the fi rst case of coronavirus pandemic aff ecting over 200 countries and causes millions of cases and deaths all over the World, has been detected in Turkey in 11 March 2020, plenty of judiciary implementations carried out immediately in order to control the epidemic. In this manner, provisional Article 1 of Code No 7226 that aims to prevent forfeiture, stipulates that all periods regarding originate, exercise or expiration of a right shall suspend until the date of 30 April 2020. In this study, If Code No 7226 can be applied to submission periods of cheque and coronavirus pandemic has a characteristics of a force majeure, according to Art. 811 of Turkish Commercial Code will be examined.

İki yüzden fazla ülkede milyonlarca vaka ve can kaybına neden olan koronavirüs (COVID-19) pandemisinin, 11.3.2020 tarihi ile ülkemizde de görülmesinin akabinde salgını kontrol altına almak amacıyla hayatın pek çok alanında olduğu gibi yargı alanında da yeni düzenlemeler süratle hayata geçirilmiştir. Bu doğrultuda 25.3.2020 tarihinde kabul edilen 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Geçici Madde 1, yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi için bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm sürelerin 30.4.2020 tarihine kadar duracağını hükme bağlamaktadır. Bu çalışmada 7226 sayılı Kanun’la getirilen sürelerin durmasına ilişkin düzenlemenin çekte ibraz sürelerine uygulanıp uygulanmayacağı ile koronavirüs pandemisinin TTK 811 dolayısıyla mücbir sebep teşkil edip etmeyeceği hususları değerlendirilecektir.