İstanbul İlinde Viral Meningoensefalit Ön Tanılı Çocuk Vakalarda Bir Yıllık Sürveyans; Çok Merkezli Prospektif Gözlemsel Çalışma


Hançerli Törün S., Somer A., Kepenekli Kadayifci E. , Türel Ö., Çokuğraş H. C. , Aygün F. D. , ...More

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, 26 September - 04 October 2020, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.1